Laat je STEM horen in de klas

De afkorting STEM staat in het Engels voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. In het Nederlands betekent dit: Wetenschap, Technologie, Bouwkunde/Techniek en Wiskunde.


Kleine stem

Leren reflecteren

Ontdekken wie je bent,
wat je kunt, wat je voelt
en wat je leuk vindt

Handboeken STEM.sr

Ontdek onze nieuwste handboeken, die een unieke en ontwikkelingsgerichte kijk bieden op het basisonderwijs. Ons ‘Handboek kleine stem’ is ontworpen voor leerjaar 7, met als doel leerlingen te leren reflecteren op hun eigen handelen en dat van anderen, waardoor ze hun persoonlijke ontwikkelpotentieel kunnen ontdekken en benutten. Dit bereidt ze voor op toekomstige keuzes in zowel hun educatieve als persoonlijke leven. Het ‘Handboek grote stem’ focust op specifieke vorming binnen het STEAM-bereik (Wetenschap, Technologie, Ontwerp, Kunst, en Wiskunde), essentieel voor het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden zoals ontdekken, samenwerken, creatief denken, en onderzoeken.

Werkboeken

Download de werkboeken met oefeningen over jezelf, oefeningen over jou op school, oefeningen over jou in de wereld, en oefeningen over jou en de keuzes waarvoor je in je leven komt te staan.

Hopelijk helpen deze oefeningen je bij het maken van goede keuzes voor je verdere schoolloopbaan, studie en je beroepskeuze. Misschien merk je wel dat het ook gewoon leuk is om deze oefeningen te doen en iets over jezelf met elkaar te delen. Je leert elkaar ook beter kennen door de oefeningen.

Pret met PhET

PhET is een project van de Universiteit van Colorado Boulder dat gratis interactieve simulaties maakt voor het onderwijzen van wetenschap en wiskunde. Het is begonnen in 2002 door Nobel laureaat Carl Wieman, met het doel om wetenschap en wiskunde beter te leren begrijpen. PhET staat voor ‘Physics Education Technology’, maar de simulaties gaan nu over veel meer onderwerpen zoals scheikunde, biologie, aardwetenschappen en wiskunde. Deze simulaties zijn bedoeld om STEM leren leuk en interactief te maken.